20210813_CLS_351 班.mp4 (52:20)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210813_CLS_351 班.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-08-13 11:06:04
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:3

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
20210802_CLS_200班_1.mp4
50:19
20210802_CLS_200班_1.mp4 觀看(0)
11/28(六)【遠距課程教學設計】2.mp4
17:48
11/28(六)【遠距課程教學設計】2.mp4 觀看(11)
20210624_CLS_200班_2.mp4
51:46
20210624_CLS_200班_2.mp4 觀看(6)
Academic writing in Linguistics_class orientation
59:19
Academic writing in Linguistics_class orientation 觀看(43)
Chinese class-20220215.mp4
01:26:02
Chinese class-20220215.mp4 觀看(8)
Chap 1_What is Language.mp4
50:52
Chap 1_What is Language.mp4 觀看(64)
20210729_CLS_351 班1.mp4
01:00:38
20210729_CLS_351 班1.mp4 觀看(1)
Chapter 2: Morphology-2
32:02
Chapter 2: Morphology-2 觀看(49)
20210714_CLS_200班_2.mp4
49:31
20210714_CLS_200班_2.mp4 觀看(2)
Formal Semantics-2, 1h.mp4
51:46
Formal Semantics-2, 1h.mp4 觀看(52)