最新影片
927_1 3.mp4
16:30
927_1 3.mp4 觀看(0)
927_1 2.mp4
23:21
927_1 2.mp4 觀看(0)
927_1 1.mp4
20:15
927_1 1.mp4 觀看(0)
922_7.mp4
23:00
922_7.mp4 觀看(0)
【影音】唐獎永續發展獎大師論壇 敦促全人類和平互助共創永續未來
01:06
【影音】唐獎永續發展獎大師論壇 敦促全人類和平... 觀看(2)
科學傳播概論0928_1.m4v
57:47
科學傳播概論0928_1.m4v 觀看(0)
科學傳播概論0928_2.m4v
44:23
科學傳播概論0928_2.m4v 觀看(1)
科學傳播概論0928_3.m4v
03:40
科學傳播概論0928_3.m4v 觀看(1)
計算機概論(一)_第二章(2)
25:38
計算機概論(一)_第二章(2) 觀看(2)
社會科學程式設計20220929_Module and Class 模組與類別
02:43:20
社會科學程式設計20220929_Module and Class 模組... 觀看(2)