20210624_CLS_200班_1.mp4 (52:03)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210624_CLS_200班_1.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-06-24 16:29:55
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:7

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
Justin.opOT2021s
10:12
Justin.opOT2021s 觀看(2)
AH-012 Chinese class-20220222.mp4
01:31:54
AH-012 Chinese class-20220222.mp4 觀看(47)
ENGLISH ORAL TRAINING(1)_20200922
54:10
ENGLISH ORAL TRAINING(1)_20200922 觀看(0)
20210813_CLS_400班.mp4
01:19:05
20210813_CLS_400班.mp4 觀看(0)
20210622_TISLP_500大班课_2
46:37
20210622_TISLP_500大班课_2 觀看(4)
20210809_CLS_351 班2.mp4
50:51
20210809_CLS_351 班2.mp4 觀看(0)
20210715_CLS_200班_2.mp4
51:06
20210715_CLS_200班_2.mp4 觀看(2)
20210714_TISLP_300班_2.mp4
48:43
20210714_TISLP_300班_2.mp4 觀看(0)
L3 Chinese 20220406.mp4
01:36:28
L3 Chinese 20220406.mp4 觀看(6)
20210630_TISLP_500
01:49:39
20210630_TISLP_500 觀看(4)