20210706_CLS_300班.mp4 (01:42:23)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210706_CLS_300班.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-07-06 14:01:20
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:6

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
20210804_CLS_200班_2.mp4
51:04
20210804_CLS_200班_2.mp4 觀看(0)
BritLit III 2017 Fall
57:40
BritLit III 2017 Fall 觀看(187)
AH-012 Chinese class-20220301.mp4
01:40:21
AH-012 Chinese class-20220301.mp4 觀看(55)
Frame Semantics-3.mp4
46:57
Frame Semantics-3.mp4 觀看(41)
20210714_CLS_200班_2.mp4
49:31
20210714_CLS_200班_2.mp4 觀看(2)
2021TISLP_400_0626上課
01:46:05
2021TISLP_400_0626上課 觀看(0)
0224+0308 Lx Class (chapter 6 phonology).mp4
30:40
0224+0308 Lx Class (chapter 6 phonology).mp4 觀看(6)
20210724_TISLP_300班
01:50:24
20210724_TISLP_300班 觀看(1)
Semantics & Phonetics-3.mp4
01:07:25
Semantics & Phonetics-3.mp4 觀看(55)
Wk4_Essay development 2021-10-08-13-10-28.mp4
02:50:33
Wk4_Essay development 2021-10-08-13-10-28.mp4 觀看(1)