20210810_CLS_400班.mp4 (01:29:03)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210810_CLS_400班.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-08-10 13:23:37
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:2

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
20210713_CLS_351 班1.mp4
51:23
20210713_CLS_351 班1.mp4 觀看(1)
Annabelle.opOT2021s
10:10
Annabelle.opOT2021s 觀看(1)
2020-09-24 13-11-31.mp4
01:48:16
2020-09-24 13-11-31.mp4 觀看(18)
20210714_CLS_400班.mp4
01:24:04
20210714_CLS_400班.mp4 觀看(19)
Chap 1_What is Language.mp4
50:52
Chap 1_What is Language.mp4 觀看(64)
Chapter 8: Language Change
31:41
Chapter 8: Language Change 觀看(26)
Level 1中文課.mp4
48:46
Level 1中文課.mp4 觀看(14)
Introduction to Linguistics 2021-06-09-09-10-29.mp4
53:20
Introduction to Linguistics 2021-06-09-09-10-29... 觀看(0)
20210706_CLS_300班文化課.mp4
46:44
20210706_CLS_300班文化課.mp4 觀看(42)
20210721_CLS_200班_1.mp4
47:54
20210721_CLS_200班_1.mp4 觀看(2)