20210709_CLS_200班_2.mp4 (51:11)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210709_CLS_200班_2.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-07-09 14:05:45
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:5

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
20210707_CLS_200班_2.mp4
53:00
20210707_CLS_200班_2.mp4 觀看(1)
現代漢學英文(蔡玫姿)W17-3
23:57
現代漢學英文(蔡玫姿)W17-3 觀看(289)
Level 1中文課.mp4
48:46
Level 1中文課.mp4 觀看(14)
OT online class 0518
48:54
OT online class 0518 觀看(2)
20210721_CLS_351班.mp4
01:52:46
20210721_CLS_351班.mp4 觀看(2)
20210714_CLS_400班.mp4
01:24:04
20210714_CLS_400班.mp4 觀看(19)
20210811_CLS_400班.mp4
01:37:55
20210811_CLS_400班.mp4 觀看(0)
20210720_CLS_200班_2.mp4
48:59
20210720_CLS_200班_2.mp4 觀看(4)
Level 4 Chinese 20220330.mp4
01:03:59
Level 4 Chinese 20220330.mp4 觀看(2)
20210708_TISLP_500
01:50:23
20210708_TISLP_500 觀看(6)