20210812_CLS_200班_2.mp4 (49:46)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210812_CLS_200班_2.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-08-12 10:58:06
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:0

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
20210813_CLS_400班.mp4
01:19:05
20210813_CLS_400班.mp4 觀看(0)
20200910德文(一)-01
48:25
20200910德文(一)-01 觀看(24)
Cathleen.opOT2021s
13:00
Cathleen.opOT2021s 觀看(2)
20210729_CLS_300班.mp4
01:35:54
20210729_CLS_300班.mp4 觀看(1)
Semantics & Phonetics-2.mp4
01:10:46
Semantics & Phonetics-2.mp4 觀看(36)
20210717_TISLP_300班
01:51:12
20210717_TISLP_300班 觀看(3)
20210702_CLS_351 班.mp4
01:54:19
20210702_CLS_351 班.mp4 觀看(1)
 Level 1 Chinese class-20211214
01:40:20
Level 1 Chinese class-20211214 觀看(0)
20210727_CLS_400班.mp4
01:24:21
20210727_CLS_400班.mp4 觀看(13)
Academic writing in Linguistics_class orientation
59:19
Academic writing in Linguistics_class orientation 觀看(43)