20210702_CLS_400班.mp4 (01:28:55)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210702_CLS_400班.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-07-02 11:31:57
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:1

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
20210813_TISLP_500
01:54:55
20210813_TISLP_500 觀看(2)
20210723_TISLP_500_1
50:59
20210723_TISLP_500_1 觀看(0)
Monday Chinese class-20220328.mp4
01:21:36
Monday Chinese class-20220328.mp4 觀看(11)
20200917英語教材教法01.MP4
36:19
20200917英語教材教法01.MP4 觀看(9)
20200911_基礎國文LEVEL1.mp4
01:52:42
20200911_基礎國文LEVEL1.mp4 觀看(410)
20210714_CLS_400班.mp4
01:24:04
20210714_CLS_400班.mp4 觀看(19)
Free Money, Free from Money.AA2021f
28:29
Free Money, Free from Money.AA2021f 觀看(4)
20210803_CLS_200班_2.mp4
45:48
20210803_CLS_200班_2.mp4 觀看(0)
20210813_CLS_200班.mp4
01:13:28
20210813_CLS_200班.mp4 觀看(0)
Care Robot Debate.AA2021f
42:00
Care Robot Debate.AA2021f 觀看(132)