2021 TISLP 400 2021-06-24上課 (01:42:30)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:2021 TISLP 400 2021-06-24上課
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-06-24 11:12:34
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:10

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
0713_TISLP 400
01:42:35
0713_TISLP 400 觀看(1)
AH-012 Chinese class-20220308.mp4
01:41:57
AH-012 Chinese class-20220308.mp4 觀看(33)
20210729_TISLP_300班
01:45:29
20210729_TISLP_300班 觀看(3)
20210727_CLS_351 班1.mp4
53:59
20210727_CLS_351 班1.mp4 觀看(3)
L3 Chinese 20220324.mp4
01:39:25
L3 Chinese 20220324.mp4 觀看(5)
20210629_TISLP_350班
01:51:13
20210629_TISLP_350班 觀看(11)
20210802_CLS_351 大班课.mp4
01:30:29
20210802_CLS_351 大班课.mp4 觀看(2)
20210806_CLS_351 班2.mp4
43:59
20210806_CLS_351 班2.mp4 觀看(0)
2020-09-24 13-11-31.mp4
01:48:16
2020-09-24 13-11-31.mp4 觀看(18)
20210731_TISLP _500
01:57:07
20210731_TISLP _500 觀看(1)