2021 TISLP 400 2021-06-24上課 (01:42:30)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:2021 TISLP 400 2021-06-24上課
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-06-24 11:12:34
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:10

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
Care Robot Debate.AA2021f
42:00
Care Robot Debate.AA2021f 觀看(130)
20210811_TISLP_500
01:51:04
20210811_TISLP_500 觀看(3)
0710_TISLP 400.mp4
01:37:27
0710_TISLP 400.mp4 觀看(7)
華語文教學實習0527之1.mp4
48:11
華語文教學實習0527之1.mp4 觀看(3)
20210803_CLS_200班_2.mp4
45:48
20210803_CLS_200班_2.mp4 觀看(0)
20210621_CLS_350班2.mp4
47:39
20210621_CLS_350班2.mp4 觀看(5)
SF Group Presentation II 2020f
01:39:46
SF Group Presentation II 2020f 觀看(22)
20210624_CLS_200班_1.mp4
52:03
20210624_CLS_200班_1.mp4 觀看(7)
2021 TISLP 回顧影片.mp4
03:13
2021 TISLP 回顧影片.mp4 觀看(2)
20210629_TISLP_350班
01:51:13
20210629_TISLP_350班 觀看(11)