20210703_TISLP_500 (01:49:08)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210703_TISLP_500
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-07-03 21:04:48
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:7

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
17:02
觀看(1)
20210812_TISLP_300班
01:41:57
20210812_TISLP_300班 觀看(1)
20210804_CLS_351 班2.mp4
55:04
20210804_CLS_351 班2.mp4 觀看(0)
20200917英語教材教法01.MP4
36:19
20200917英語教材教法01.MP4 觀看(9)
20210806_TISLP_500
01:47:28
20210806_TISLP_500 觀看(3)
繪本後製例子: 馬森蟑螂
16:17
繪本後製例子: 馬森蟑螂 觀看(223)
Chapter 4: Semantics-1
12:06
Chapter 4: Semantics-1 觀看(44)
2021 TISLP 400 2021-06-24上課
01:42:30
2021 TISLP 400 2021-06-24上課 觀看(10)
AH-012 Chinese class-20220315.mp4
01:36:18
AH-012 Chinese class-20220315.mp4 觀看(32)
OT online class 0518
48:54
OT online class 0518 觀看(2)