20210728_CLS_400班.mp4 (01:20:30)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210728_CLS_400班.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-07-28 13:07:15
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:16

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
Chapter 7: Language in Society
38:33
Chapter 7: Language in Society 觀看(41)
20210805_CLS_200班_2.mp4
46:25
20210805_CLS_200班_2.mp4 觀看(1)
Semantics & Pragmatics-3h.mp4
53:33
Semantics & Pragmatics-3h.mp4 觀看(32)
Formal Semantics-2, 1h.mp4
51:46
Formal Semantics-2, 1h.mp4 觀看(52)
20210720_CLS_200班_1.mp4
50:46
20210720_CLS_200班_1.mp4 觀看(5)
20200910德文(一)-02
41:12
20200910德文(一)-02 觀看(8)
20210621_CLS_200班_1.mp4
01:00:51
20210621_CLS_200班_1.mp4 觀看(17)
20210701_CLS_351班2.mp4
51:33
20210701_CLS_351班2.mp4 觀看(5)
Semantics & Phonetics-1.mp4
47:22
Semantics & Phonetics-1.mp4 觀看(58)
Mina.opOT2021s
09:28
Mina.opOT2021s 觀看(0)