20210810_TISLP_351班 (02:01:39)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210810_TISLP_351班
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-08-10 13:08:06
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:2

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
Monday Chinese class-20220214.mp4
01:49:41
Monday Chinese class-20220214.mp4 觀看(30)
AW class_wk2_choosing a topic-4.mp4
11:57
AW class_wk2_choosing a topic-4.mp4 觀看(0)
20210709_TISLP_500_1
20:24
20210709_TISLP_500_1 觀看(0)
20200917英文作文(一)02.MP4
17:20
20200917英文作文(一)02.MP4 觀看(29)
Semantics & Syntax-1.mp4
51:01
Semantics & Syntax-1.mp4 觀看(24)
20210708_TISLP_350班
01:54:22
20210708_TISLP_350班 觀看(5)
20210724_TISLP_300班
01:50:24
20210724_TISLP_300班 觀看(1)
Level 1 Chinese class-20211123
01:22:22
Level 1 Chinese class-20211123 觀看(1)
BriLit4 Presentation 2022s
02:01:54
BriLit4 Presentation 2022s 觀看(4)
20210623_CLS_300班
01:34:24
20210623_CLS_300班 觀看(1)