20210810_TISLP_351班 (02:01:39)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210810_TISLP_351班
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-08-10 13:08:06
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:2

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
0702_TISLP 400
01:39:32
0702_TISLP 400 觀看(1)
Strike the Balance, Gain Happiness.AA2021f
30:27
Strike the Balance, Gain Happiness.AA2021f 觀看(12)
20210707_CLS_200班_1.mp4
51:36
20210707_CLS_200班_1.mp4 觀看(1)
L3 Chinese 20220407.mp4
01:17:46
L3 Chinese 20220407.mp4 觀看(11)
0701_TISLP 400
01:42:47
0701_TISLP 400 觀看(4)
20210728_CLS_200班_2.mp4
59:59
20210728_CLS_200班_2.mp4 觀看(1)
20210707_TISLP_300班
01:49:27
20210707_TISLP_300班 觀看(0)
Slavery W2.mp4
02:23:24
Slavery W2.mp4 觀看(11)
BritLit III 2017 Fall
57:40
BritLit III 2017 Fall 觀看(187)
20210625_CLS_200班_2.mp4
33:28
20210625_CLS_200班_2.mp4 觀看(2)