20210720_CLS_200班_2.mp4 (48:59)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210720_CLS_200班_2.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-07-20 11:46:20
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:4

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
20210806_CLS_400班_2.mp4
20:37
20210806_CLS_400班_2.mp4 觀看(3)
20210726_CLS_351 班.mp4
01:49:47
20210726_CLS_351 班.mp4 觀看(7)
20210729_CLS_200班_2.mp4
48:42
20210729_CLS_200班_2.mp4 觀看(2)
20210720_CLS_200班_1.mp4
50:46
20210720_CLS_200班_1.mp4 觀看(5)
20210722_TISLP_500
01:49:57
20210722_TISLP_500 觀看(4)
20210621_CLS_350班2.mp4
47:39
20210621_CLS_350班2.mp4 觀看(5)
Slavery W2.mp4
02:23:24
Slavery W2.mp4 觀看(11)
20210713_CLS_200班_1.mp4
49:47
20210713_CLS_200班_1.mp4 觀看(1)
20210630_CLS_351 班1.mp4
54:01
20210630_CLS_351 班1.mp4 觀看(3)
20210628_CLS_200班_2.mp4
51:20
20210628_CLS_200班_2.mp4 觀看(5)