2021 TISLP 400 2021-06-23-上課2 (39:07)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:2021 TISLP 400 2021-06-23-上課2
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-06-23 11:17:31
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:1

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
L4 Chinese class 0302.mp4
01:38:29
L4 Chinese class 0302.mp4 觀看(33)
20210812_CLS_300班.mp4
02:19:32
20210812_CLS_300班.mp4 觀看(2)
Cultural Industries 5/18(2).mp4
29:08
Cultural Industries 5/18(2).mp4 觀看(44)
2021 TISLP 400 2021-06-24上課
01:42:30
2021 TISLP 400 2021-06-24上課 觀看(10)
20210812_TISLP_500
01:51:42
20210812_TISLP_500 觀看(1)
20210722_TISLP_300班
01:52:37
20210722_TISLP_300班 觀看(4)
20210706_CLS_351 大班课2.mp4
51:41
20210706_CLS_351 大班课2.mp4 觀看(11)
Semantics & Pragmatics-2h.mp4
48:32
Semantics & Pragmatics-2h.mp4 觀看(23)
AH-012 Chinese class-20220329.mp4
01:09:21
AH-012 Chinese class-20220329.mp4 觀看(25)
2021 TISLP 400 2021-06-23-上課1
01:05:01
2021 TISLP 400 2021-06-23-上課1 觀看(5)