0707_TISLP 400 (01:39:23)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:0707_TISLP 400
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-07-07 11:15:28
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:1

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
20210714_CLS_400班.mp4
01:24:04
20210714_CLS_400班.mp4 觀看(19)
Chinese class-20220215.mp4
01:26:02
Chinese class-20220215.mp4 觀看(8)
西洋藝術史 0318-2
32:08
西洋藝術史 0318-2 觀看(72)
Semantics & Pragmatics-2h.mp4
48:32
Semantics & Pragmatics-2h.mp4 觀看(23)
Unit 1: General Semantics (Week 3)
02:55:30
Unit 1: General Semantics (Week 3) 觀看(78)
20210806_CLS_351 班2.mp4
43:59
20210806_CLS_351 班2.mp4 觀看(0)
Wk11 semantics_3h.mp4
49:31
Wk11 semantics_3h.mp4 觀看(40)
2020-09-15 16-10-50.mp4
50:35
2020-09-15 16-10-50.mp4 觀看(5)
AH-012 Chinese class-20220301.mp4
01:40:21
AH-012 Chinese class-20220301.mp4 觀看(55)
20210811_TISLP_351班
01:56:50
20210811_TISLP_351班 觀看(7)