20210624_CLS_300班 (01:40:15)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210624_CLS_300班
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-06-24 11:16:11
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:1

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
2021.02.22 Lx class.mp4
01:05:51
2021.02.22 Lx class.mp4 觀看(12)
20210625_CLS_200班_2.mp4
33:28
20210625_CLS_200班_2.mp4 觀看(2)
20210814_TISLP_350班.mp4
38:56
20210814_TISLP_350班.mp4 觀看(0)
Chap 1_What is Language.mp4
50:52
Chap 1_What is Language.mp4 觀看(64)
20210630_TISLP_350班
01:53:26
20210630_TISLP_350班 觀看(5)
踏溯台南《線上課程影片-成大人之道》文資區-1
10:23
踏溯台南《線上課程影片-成大人之道》文資區-1 觀看(31)
20210713_TISLP_500
01:49:59
20210713_TISLP_500 觀看(2)
Risa, Thomas, Camila, Amelia, CoCo.MOV
26:14
Risa, Thomas, Camila, Amelia, CoCo.MOV 觀看(32)
0707_TISLP 400
01:39:23
0707_TISLP 400 觀看(1)
20210629_CLS_400班.mp4
01:51:51
20210629_CLS_400班.mp4 觀看(92)