W3_DA_CH2_Part3.mp4 (48:53)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:W3_DA_CH2_Part3.mp4
影片分類:教學
上傳時間:2022-03-04 09:39:32
上傳者:
觀看次數:110

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
1210建築與抗震視訊教材.mp4
01:04:41
1210建築與抗震視訊教材.mp4 觀看(389)
物理化學(一) 10/25 上課影片片段 3
30:54
物理化學(一) 10/25 上課影片片段 3 觀看(434)
Applied Mechanics(1) 20201013
52:43
Applied Mechanics(1) 20201013 觀看(25)
05.04.2020 粉末冶金 Part5
17:02
05.04.2020 粉末冶金 Part5 觀看(18)
電子學與實驗(二)2020_09_24上課錄影.mp4
41:10
電子學與實驗(二)2020_09_24上課錄影.mp4 觀看(75)
2022-02-21 16-12-22.mkv
47:25
2022-02-21 16-12-22.mkv 觀看(249)
sgt unit09 part2
51:45
sgt unit09 part2 觀看(552)
2021-05-25 15-42-28.mp4
39:13
2021-05-25 15-42-28.mp4 觀看(48)
Lecture, class 7-9, 7 June 2022.mp4
02:06:09
Lecture, class 7-9, 7 June 2022.mp4 觀看(2009)
sentencesFinal.mp4
29:08
sentencesFinal.mp4 觀看(1)