20210811_CLS_200班_1.mp4 (53:53)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210811_CLS_200班_1.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-08-11 15:51:07
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:0

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
Monday Chinese class-20220328.mp4
01:21:36
Monday Chinese class-20220328.mp4 觀看(11)
Wayne.opOT2021s
12:44
Wayne.opOT2021s 觀看(1)
20210621_CLS_350班2.mp4
47:39
20210621_CLS_350班2.mp4 觀看(5)
AH012-20220322.mp4
01:28:32
AH012-20220322.mp4 觀看(34)
20210630_CLS_200班_1.mp4
57:28
20210630_CLS_200班_1.mp4 觀看(5)
20210623_CLS_300班
01:34:24
20210623_CLS_300班 觀看(1)
20210804_CLS_351 班1.mp4
52:32
20210804_CLS_351 班1.mp4 觀看(1)
20210721_CLS_351班.mp4
01:52:46
20210721_CLS_351班.mp4 觀看(2)
Lecture 2 Part 3.mp4
46:47
Lecture 2 Part 3.mp4 觀看(282)
20200917德文(一)
01:41:31
20200917德文(一) 觀看(9)