20210811_CLS_400班.mp4 (01:37:55)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210811_CLS_400班.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-08-11 11:15:37
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:0

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
20210724_TISLP_500
01:49:06
20210724_TISLP_500 觀看(1)
20210714_TISLP_300班_1.mp4
52:44
20210714_TISLP_300班_1.mp4 觀看(1)
Formal Semantics-2, 2h.mp4
50:18
Formal Semantics-2, 2h.mp4 觀看(31)
20210622_TISLP_500大班课_1
01:10:03
20210622_TISLP_500大班课_1 觀看(12)
AH-012 Chinese class-20220308.mp4
01:41:57
AH-012 Chinese class-20220308.mp4 觀看(33)
20210721_TISLP_350班.mp4
01:51:42
20210721_TISLP_350班.mp4 觀看(7)
20210719_CLS_351班2.mp4
53:20
20210719_CLS_351班2.mp4 觀看(6)
20210728_TISLP_500
01:49:05
20210728_TISLP_500 觀看(0)
20200917德文(一)
01:41:31
20200917德文(一) 觀看(9)
W5_Relativity vs. university-3.mp4
53:53
W5_Relativity vs. university-3.mp4 觀看(39)