20210805_TISLP_350班.mp4 (01:52:06)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210805_TISLP_350班.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-08-05 12:15:19
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:6

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
Chapter 7: Language in Society
38:33
Chapter 7: Language in Society 觀看(41)
20210722_CLS_351 班2.mp4
52:13
20210722_CLS_351 班2.mp4 觀看(1)
Chapter 4: Semantics-2
29:40
Chapter 4: Semantics-2 觀看(72)
Semantics & Phonetics-1.mp4
47:22
Semantics & Phonetics-1.mp4 觀看(59)
20210726_CLS_200班_2.mp4
50:36
20210726_CLS_200班_2.mp4 觀看(1)
20210728_CLS_200班_2.mp4
59:59
20210728_CLS_200班_2.mp4 觀看(1)
20210721_CLS_200班_1.mp4
47:54
20210721_CLS_200班_1.mp4 觀看(2)
20210724_TISLP_300班
01:50:24
20210724_TISLP_300班 觀看(1)
20210813_TISLP_300班
01:50:32
20210813_TISLP_300班 觀看(3)
BriLit III 2012 Wordsworth
09:50
BriLit III 2012 Wordsworth 觀看(63)