20210804_CLS_300班.mp4 (01:49:40)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210804_CLS_300班.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-08-04 14:22:27
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:2

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
2021 TISLP 400 2021-06-24上課
01:42:30
2021 TISLP 400 2021-06-24上課 觀看(10)
0706_TISLP 400.mp4
01:35:00
0706_TISLP 400.mp4 觀看(1)
2021 TISLP結業 400班影片.mp4
05:00
2021 TISLP結業 400班影片.mp4 觀看(0)
20210719_CLS_351班2.mp4
53:20
20210719_CLS_351班2.mp4 觀看(6)
20210726_CLS_200班_1.mp4
47:41
20210726_CLS_200班_1.mp4 觀看(1)
20210630_CLS_351 班2.mp4
48:40
20210630_CLS_351 班2.mp4 觀看(3)
2021 TISLP結業 500班影片.mp4
05:10
2021 TISLP結業 500班影片.mp4 觀看(1)
20210710_TISLP_300班
01:51:50
20210710_TISLP_300班 觀看(5)
20210721_CLS_200班_1.mp4
47:54
20210721_CLS_200班_1.mp4 觀看(2)
20210629_TISLP_350班
01:51:13
20210629_TISLP_350班 觀看(11)