20210803_CLS_200班_1.mp4 (54:45)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210803_CLS_200班_1.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-08-03 11:26:04
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:0

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
20210726_CLS_300班.mp4
01:44:35
20210726_CLS_300班.mp4 觀看(1)
Semantics & Phonetics-2.mp4
01:10:46
Semantics & Phonetics-2.mp4 觀看(36)
20210707_CLS_400班.mp4
01:34:49
20210707_CLS_400班.mp4 觀看(6)
Introduction to Linguistics 2021-05-26-09-10-03.mp4
54:04
Introduction to Linguistics 2021-05-26-09-10-03... 觀看(14)
20210721_CLS_200班_1.mp4
47:54
20210721_CLS_200班_1.mp4 觀看(2)
2021 TISLP結業 500班影片.mp4
05:10
2021 TISLP結業 500班影片.mp4 觀看(1)
20210728_CLS_200班_2.mp4
59:59
20210728_CLS_200班_2.mp4 觀看(1)
GR Online Class (Wednesday) 20220427
01:42:24
GR Online Class (Wednesday) 20220427 觀看(1)
20210723_TISLP_300班
01:51:16
20210723_TISLP_300班 觀看(3)
OT online class 0601
50:38
OT online class 0601 觀看(15)