20210729_CLS_200班_1.mp4 (52:13)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210729_CLS_200班_1.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-07-29 13:11:18
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:1

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
20210723_TISLP_500_2
37:04
20210723_TISLP_500_2 觀看(1)
Eric Chen, Peggy, Christine
11:33
Eric Chen, Peggy, Christine 觀看(19)
0708_TISLP 400
01:51:34
0708_TISLP 400 觀看(1)
20210713_CLS_351 班2.mp4
54:54
20210713_CLS_351 班2.mp4 觀看(0)
20210622_CLS_351班1
54:22
20210622_CLS_351班1 觀看(0)
20210721_CLS_400班.mp4
01:36:32
20210721_CLS_400班.mp4 觀看(52)
W4_Semantic phenomena-3.mp4
47:19
W4_Semantic phenomena-3.mp4 觀看(59)
20210811_CLS_200班_2.mp4
49:30
20210811_CLS_200班_2.mp4 觀看(0)
0629_CLS 三年級.mp4
01:57:37
0629_CLS 三年級.mp4 觀看(32)
L3 Chinese 20220324.mp4
01:39:25
L3 Chinese 20220324.mp4 觀看(5)