20210722_CLS_200班_2.mp4 (48:50)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210722_CLS_200班_2.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-07-22 11:45:00
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:1

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
Strike the Balance, Gain Happiness.AA2021f
30:27
Strike the Balance, Gain Happiness.AA2021f 觀看(12)
Grace.opOT2021s
11:51
Grace.opOT2021s 觀看(1)
20210709_CLS_200班_1.mp4
51:29
20210709_CLS_200班_1.mp4 觀看(3)
Thursday Chinese class-20220217
01:31:23
Thursday Chinese class-20220217 觀看(46)
Level 1中文課.mp4
48:46
Level 1中文課.mp4 觀看(14)
計算機組織與組合語言_第四章(g)_20211229
55:51
計算機組織與組合語言_第四章(g)_20211229 觀看(531)
OT online class 0528
01:59:42
OT online class 0528 觀看(0)
Monday Chinese class-20220411
01:33:22
Monday Chinese class-20220411 觀看(5)
20210812_CLS_351 班1.mp4
45:19
20210812_CLS_351 班1.mp4 觀看(1)
20210629_CLS_400班.mp4
01:51:51
20210629_CLS_400班.mp4 觀看(92)