20210716_CLS_200班_1.mp4 (01:07:25)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210716_CLS_200班_1.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-07-16 12:19:54
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:5

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
20210805_TISLP_300班
01:41:29
20210805_TISLP_300班 觀看(0)
20210706_CLS_351 大班课文化課.mp4
49:22
20210706_CLS_351 大班课文化課.mp4 觀看(7)
Chap 1_What is Language.mp4
50:52
Chap 1_What is Language.mp4 觀看(64)
20200908英文作文(一)02.MP4
36:57
20200908英文作文(一)02.MP4 觀看(23)
Cultural Industries 5/18(2).mp4
29:08
Cultural Industries 5/18(2).mp4 觀看(44)
20200917英語教材教法03.MP4
37:06
20200917英語教材教法03.MP4 觀看(20)
Chapter 4: Semantics-2
29:40
Chapter 4: Semantics-2 觀看(72)
20210813_CLS_400班.mp4
01:19:05
20210813_CLS_400班.mp4 觀看(0)
BriLit III 2019 Shelley
04:09
BriLit III 2019 Shelley 觀看(73)
Kuan.op19BN2021s
21:20
Kuan.op19BN2021s 觀看(2)