20210715_CLS_200班_1.mp4 (52:18)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210715_CLS_200班_1.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-07-15 11:09:58
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:7

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
Online class 5/19
51:55
Online class 5/19 觀看(43)
AW class_wk2_choosing a topic-1.mp4
16:09
AW class_wk2_choosing a topic-1.mp4 觀看(0)
20210713_CLS_200班_2.mp4
50:44
20210713_CLS_200班_2.mp4 觀看(2)
20210624_CLS_351班3.mp4
31:42
20210624_CLS_351班3.mp4 觀看(3)
20210621_CLS_350班1.mp4
56:07
20210621_CLS_350班1.mp4 觀看(5)
BriLit III 2018 Keats
10:09
BriLit III 2018 Keats 觀看(68)
20210810_CLS_200班_1.mp4
53:48
20210810_CLS_200班_1.mp4 觀看(1)
20210805_CLS_351班2.mp4
42:28
20210805_CLS_351班2.mp4 觀看(0)
20210811_CLS_200班_1.mp4
53:53
20210811_CLS_200班_1.mp4 觀看(0)
Formal Semantics-2, 1h.mp4
51:46
Formal Semantics-2, 1h.mp4 觀看(52)