20210623_CLS_351 班1.mp4 (52:34)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210623_CLS_351 班1.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-06-23 11:24:58
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:8

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
Level 3 0527.mp4
45:22
Level 3 0527.mp4 觀看(11)
20210811_CLS_400班.mp4
01:37:55
20210811_CLS_400班.mp4 觀看(0)
Ashley, Jolene
09:14
Ashley, Jolene 觀看(37)
0715_TISLP 400
01:47:53
0715_TISLP 400 觀看(1)
20201030_基礎國文(一)01
44:24
20201030_基礎國文(一)01 觀看(7)
2020-09-10基礎國文level4-1
40:12
2020-09-10基礎國文level4-1 觀看(5)
Strike the Balance, Gain Happiness.AA2021f
30:27
Strike the Balance, Gain Happiness.AA2021f 觀看(12)
Level 3_20220317.mp4
01:40:36
Level 3_20220317.mp4 觀看(18)
20210727_CLS_200班_2.mp4
48:11
20210727_CLS_200班_2.mp4 觀看(2)
20210706_TISLP_500
01:50:11
20210706_TISLP_500 觀看(1)