20210622_CLS_300班.mp4 (01:47:58)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:20210622_CLS_300班.mp4
影片分類:文學院
主辦單位:華語中心
上傳時間:2021-06-22 13:52:00
上傳者: 文學院華語中心
觀看次數:1

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
2021 TISLP 回顧影片.mp4
03:13
2021 TISLP 回顧影片.mp4 觀看(3)
20210706_CLS_300班.mp4
01:42:23
20210706_CLS_300班.mp4 觀看(6)
Justin.opOT2021s
10:12
Justin.opOT2021s 觀看(2)
20210806_CLS_400班_2.mp4
20:37
20210806_CLS_400班_2.mp4 觀看(3)
20210728_CLS_351 班.mp4
01:52:01
20210728_CLS_351 班.mp4 觀看(1)
20210807_TISLP_500
01:50:58
20210807_TISLP_500 觀看(2)
Social Media Debate.AA2021f
54:29
Social Media Debate.AA2021f 觀看(69)
W4_Semantic phenomena-1.mp4
50:53
W4_Semantic phenomena-1.mp4 觀看(56)
20210623_CLS_300班
01:34:24
20210623_CLS_300班 觀看(1)
AH-012 Chinese class-20220315.mp4
01:36:18
AH-012 Chinese class-20220315.mp4 觀看(32)