109-1-578-0201-96MB.mp4 (42:32)
影片標題:109-1-578-0201-96MB.mp4
影片分類:校園新聞
上傳時間:2020-10-27 16:53:40
上傳者: 王翠玲
觀看次數:197

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
蘇文彬(上)
34:24
蘇文彬(上) 觀看(159)
0526 品工01
00:30
0526 品工01 觀看(1)
pomp-and-circumstance-marches-op-39-no-1-wei-feng-lin-lin-jin-xing-qu-2020cheng-da-guan-xian-dong-ji-yin-le-hui-qiu-shou-dong-cang.mp4
08:05
pomp-and-circumstance-marches-op-39-no-1-wei-fe... 觀看(75)
訊號與系統Ch6.mp4
26:31
訊號與系統Ch6.mp4 觀看(380)
20220304 離岸風場開發角色分工與流程概述.mp4
02:15:51
20220304 離岸風場開發角色分工與流程概述.mp4 觀看(299)
1092-日文二第3週01-第5課及文法解析-70MB.mp4
29:42
1092-日文二第3週01-第5課及文法解析-70MB.mp4 觀看(216)
20210421高等生物統計Advanced Biostatistic(1)
01:29:26
20210421高等生物統計Advanced Biostatistic(1) 觀看(2)
0608-3.mp4
50:32
0608-3.mp4 觀看(257)
CM04-12AM.mp4
01:30:51
CM04-12AM.mp4 觀看(121)
20220524_EM.mp4
48:21
20220524_EM.mp4 觀看(370)