SANY0003.MP4 (49:54)
影片限制特定使用者觀看,請先 登入
影片標題:SANY0003.MP4
影片分類:校園新聞
上傳時間:2020-09-29 13:07:52
上傳者: 溫紹平
觀看次數:12

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
9/11微積分(一)
33:21
9/11微積分(一) 觀看(553)
螢幕錄製 2022-04-12-4.mov
11:42
螢幕錄製 2022-04-12-4.mov 觀看(127)
Endocrine  Shian-Jang Yan 20210525 class3.mp4
01:05:49
Endocrine Shian-Jang Yan 20210525 class3.mp4 觀看(1079)
2021_06_10_15_24_51_Movie.mp4
01:42:49
2021_06_10_15_24_51_Movie.mp4 觀看(771)
MultivariateAnalysis_Martin Lukusa_20200909-1.MTS
43:12
MultivariateAnalysis_Martin Lukusa_20200909-1.MTS 觀看(23)
【Episode 53】- Student Anchor :  Anita Fang
08:46
【Episode 53】- Student Anchor : Anita Fang 觀看(2881)
pomp-and-circumstance-marches-op-39-no-1-wei-feng-lin-lin-jin-xing-qu-2020cheng-da-guan-xian-dong-ji-yin-le-hui-qiu-shou-dong-cang.mp4
08:05
pomp-and-circumstance-marches-op-39-no-1-wei-fe... 觀看(75)
2022.12.16-經濟數學.mp4
02:06:53
2022.12.16-經濟數學.mp4 觀看(168)
1050615校務會議4
31:29
1050615校務會議4 觀看(8)
能源與環境生物技術 Lecture 1 (part 1) 20210923.mp4
36:16
能源與環境生物技術 Lecture 1 (part 1) 20210923.mp4 觀看(644)