0625_TISLP401_(1) (39:46)
影片需要輸入密碼才能觀看
影片標題:0625_TISLP401_(1)
影片分類:校園新聞
上傳時間:2020-06-25 08:17:20
上傳者: 陳淑玲
觀看次數:1

嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動調整大小的嵌入網址

您可以將影片嵌入到自己的網站播放,更改 width, height 的數值以符合您網站的需要
分享到


嵌入網址

您可以自由更改 width, height 的數值以符合您網站的需要

自動符合寬度的嵌入網址請先 登入
請先 登入
相關影片
EM - 04212020 - Part 4.m4v
17:02
EM - 04212020 - Part 4.m4v 觀看(533)
12_19 半導體記憶體 2022-12-19_2.mp4
42:03
12_19 半導體記憶體 2022-12-19_2.mp4 觀看(720)
ECI_Ch7_part1_video.mov
25:48
ECI_Ch7_part1_video.mov 觀看(645)
材料科技概論10-1 0510.MP4
44:04
材料科技概論10-1 0510.MP4 觀看(222)
Wk8_Literature Review 3 2021-11-05-13-11-13.mp4
02:47:29
Wk8_Literature Review 3 2021-11-05-13-11-13.mp4 觀看(0)
11m.mpg
00:01
11m.mpg 觀看(4)
2024-04-15 16-12-09.mkv
43:42
2024-04-15 16-12-09.mkv 觀看(1)
0213_2.avi
08:37
0213_2.avi 觀看(10)
Combustion 0915-1.mp4
08:41
Combustion 0915-1.mp4 觀看(444)
林 妤靜s Personal Room-20220628 0111-1.AVI
01:39:20
林 妤靜s Personal Room-20220628 0111-1.AVI 觀看(3)